Cenník

Trasa A

 • Michalovce, Passau, Norimberg, Kolín nad Rýnom, Amsterdam
 • Odchody zo Slovenska v Utorok, Štvrtok a v Sobotu
 • Odchody z Amsterdamu v Stredu, Piatok a v Nedeľu

Cieľ Passau Norimberg Kolín nad Rýnom Amsterdam
Cena 80 € 100 € 110 € 125 €

Trasa B


 • Michalovce, Lipsko, Kolín nad Rýnom, Amsterdam
 • Odchody zo Slovenska v Utorok, Štvrtok a v Sobotu
 • Odchody z Amsterdamu v Stredu, Piatok a v Nedeľu

Cieľ Lipsko Kolín nad Rýnom Amsterdam
Cena 80 € 110 € 125 €

Odchod mimo prechádzných miest účtujeme príplatok v sume 0,50 € / km. Účtujeme vzdialenosť od najbližšieho bodu / odklonu od hlavnej trasy


Cenník prepravy balíkov, batožiny pre Nemecko, Holandsko, Belgicko

(bez prepravovanej osoby)

do 10 kg (rozmer do 40x50x40cm) 30 €
nad 10 kg (rozmer max 40x50x40x cm) 2 €/kg
do 10 kg (rozmer nad 40x50x40 cm) 40 €
nad 10 kg ( rozmer nad 40x50x40 cm) cena 3 €/kg

 • Minimálna cena prepravy zásielok je 30 €
 • Prepravovaná batožina musí byť riadne označená úplnou adresou s miestom doručenia a kontaktnými údajmi odosielateľa a adresáta
 • Prepravca nezodpovedá za za prevoz zásielky ktorej obsahom sú : Šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny
 • Prepravca si vyhradzuje právo nahliadnúť a skontrolovať obsah odosielanej zásielky
 • Prepravca nezodpovedá za obsah prepravovaných batožín z hľadiska zdravotnej, colnej a právnej nezávadnosti
 • V zásielkach je zakázané prepravovať
  • Omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky a podobne.
  • Živé zvieratá, ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, zásielky, ktorých obsah či úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí či poškodiť životné prostredie.
  • Zakázané je posielať zábavnú pyrotechniku, ktoré patria do skupiny Výbušné látky a predmety.

Cenník TAXI ABII, s.r.o.

Minimálne cestovné5 €
Nástup + 1,30 €/km + čas
Sadzba 11,30 €
Sadzba 20,65 €
Čakanie0,50 €/15 min
Doplnkové príplatky3 €

Prepravný poriadok TAXI ABII, s.r.o.

Ceny sú koncové

© 2024 ABII, s.r.o., vytvoril eweb